Privacyverklaring

 

www.vraagpraatluister.nl is een initiatief van Supranet Community regio Noord Holland Noord. Supranet Community regio Noord Holland Noord is een samenwerkingsverband tussen GGD Hollands Noorden en GGZ Noord-Holland-Noord.

Supranet Community regio Noord Holland Noord hecht waarde aan uw privacy en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van bezoekers aan onze websites gewaarborgd wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens
Supranet 
Community regio Noord Holland Noord bewaart persoonsgegevens waar dat nodig is om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, voor het bijhouden van gebruikersgegevens van de website en om te Supranet Community regio Noord Holland Noord kan gegevens die u invult in een invulformulier gebruiken om met u in contact te treden. Wij stellen gegevens over bezoekers van de website niet aan derden ter beschikking. Maakt u gebruik van het contactformulier dan slaan we uw persoonsgegevens op zolang als nodig is voor de volledige beantwoording van uw bericht. Hierdoor kunnen wij uw vraag beantwoorden of u verder helpen.

Persoonsgegevens die worden verkregen via de website worden gebruikt om vragen te beantwoorden van personen die deze stellen via de verschillende mogelijkheden die die site biedt.

Verspreiding van uw persoonsgegevens
De informatie met persoonsgegevens wordt vanaf de website doorgestuurd naar een medewerker van Supranet 
Community regio Noord Holland Noord. Supranet Community regio Noord Holland Noord zal op geen enkele manier uw persoonlijke gegevens verkregen via de website www.vraagpraatluister.nl delen of verkopen aan derden voor commerciële doeleinden. Wij delen emails alleen met medewerkers van Supranet Community regio Noord Holland Noord als dit nodig is om uw vraag te kunnen beantwoorden.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Supranet 
Community regio Noord Holland Noord doet er alles aan om haar website te beveiligen tegen misbruik. Onze website is beveiligd via HTTPS. Zo maakt Supranet Community regio Noord Holland Noord tijdens het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde SSL verbinding, zodat de gegevens tussen de website en uw browser beschermd zijn.

 

Uitzonderingen: misbruik en verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze website dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel je in rechte te kunnen aanspreken.

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Om misbruik te voorkomen zullen wij u vragen om uzelf te identificeren voordat wij in kunnen gaan op uw verzoek.
Informatie over uw rechten bij het delen van uw gegevens omtrent uw behandeling en het recht op inzage in uw dossier en het vernietigen van gegevens daaruit, gelden andere regels en wetgeving.

 

Verandering in de privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze privacyverklaring aan te brengen op het moment dat wij dat wenselijk en noodzakelijk achten. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2021

 

Contact
Als je een vraag of verzoek hebt, neem dan contact op met Supranet 
Community regio Noord Holland Noord via avandoorn@ggdhn.nl

 

Cookies
De website van Supranet 
Community regio Noord Holland Noord bevat ‘cookies’. Een cookie is een klein digitaal bestandje dat de webbrowser tijdens het bezoek aan de website op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt aangemaakt of aangepast. Cookies zijn niet schadelijk en worden door veel websites gebruikt. Bijvoorbeeld om uw voorkeuren te bewaren of statistische informatie te verzamelen.

Supranet Community regio Noord Holland Noord maakt op de website gebruik van:

– Analytische cookies van Google Analytics die het gebruik van onze website meten
– Tracking cookies om de effectiviteit van Google Adwords en Facebook en Instagram Advertenties te meten
– Remarketing cookies om advertenties beter af te stemmen

 

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste internetbrowsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Kijk op de website van uw browser-leverancier om uit te vinden hoe u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen.

Google Analytics
Supranet 
Community regio Noord Holland Noord maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een programma van Google waarmee we kunnen analyseren hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google Analytics maakt hiervoor gebruik van cookies. Zo kunnen we onder meer bijhouden hoeveel bezoekers er op onze website komen, met welke browser onze website het meest wordt geraadpleegd en wat de meest bezochte pagina’s zijn. Met het uiteindelijke doel om onze website te optimaliseren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers.

 

Supranet Community regio Noord Holland Noord heeft een verwerkersovereenkomst met Google Analytics afgesloten. De gegevens worden anoniem en versleuteld verwerkt. Supranet Community regio Noord Holland Noord deelt geen gegevens met Google. Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google.

Supranet Community regio Noord Holland Noord gaat niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals omschreven.

Scroll naar top